شکر

1Kg

شکر سفید یکی از رایج ترین و در دسترس ترین نوع شکر است که در مصارف خانگی و پخت و پز، به ویژه کیک و شیرینی از آن استفاده می شود و همه ی افراد با این نوع شکر و ویژگی های آن آشنا هستند. شکر سفید چشمگیر از ذوب کردن شکر خام و اضافه کردن آن به مواد شیمیایی و حرارت دادن دوباره ی آن ساخته می شود، هنگامیکه مجددا حرارت داده می شود کریستال های ریز شکر حاصل می شوند، شکر به غذا طعم، شکل، رنگ، و تعادل اسیدیته می دهد.

Sugar Cube
​​​​​​​

One of the benefits of Cheshmgir Sugar Cubes, its their appropriate solubility and their standard intermolecular compounds. Proper stability of the solubilization stages and proper slowing down of the intermolecular decomposition process in Cheshmgir sugar cubes; reduces the body's sugar consumption and further controls the body's intake of artificial sugar.​​​​​​​

قند

700Gr

از مزیت های قند چشمگیر میتوان به حل شوندگی بسیار مناسب و ترکیبات بین مولکولی استاندارد آن اشاره کرد، توجه به پایداری مراحل حل شوندگی و کند کردن مناسب فرایند تجزیه بین مولکولی در حبه قند های چشمگیر میزان مصرف قند را کاهش می‌دهد تا قند مصنوعی ورودی به بدن را بیشتر کنترل شود.

White sugar is one of the most common and available kinds of sugar which is used in cooking, especially in baking cakes and confectionery. Cheshmgir white sugar is made by melting of raw sugar and adding refining chemicals to it during a secondary reheating process, on which tiny sugar crystals are formed. Sugar adds flavor, shape, color and acidity balance to the foods.​​​​​​​​​​​​​​

White sugar​​